Blogg

Uppdateras ibland när andan faller på.

Feed

En RSS-feed finns här.

Vänster 0 Borgerligt 9
20 oktober 2009
Sitter och frossar i

det efterlängtade betänkandet från E-delegationen (som nu äntligen är med hemsida).

Ja, jag vet att ni inte delar mitt intresse för e-förvaltning, men erkänn att det pirrar lite härligt i er också när ni läser sånt här (min fetstil):


Genom att fokusera på det omgivande samhällets behov kan mål som att reducera företagens administrativa börda samt förenkla medborgarnas vardag uppnås. E-förvaltning bör alltså inte längre betraktas som en intern angelägenhet för myndigheterna. Förvaltningen och dess resurser bör i stället betraktas som en gemensam resurs som bör ställas till förfogande för den övergripande samhällsutvecklingen.

I dag kan vi dessutom se att många medborgare blivit allt mer kompetenta användare av Internet. Dessa nya ”Internetborgare” kan använda Internet på ett aktivt sätt för att söka och ta till sig avancerad information på ett sätt som kompletterar och även i vissa fall utmanar förvaltningens kunskap. Detta har blivit speciellt synligt inom t.ex. sjuk- och hälsovården. I dag ser vi också en ny utvecklingsfas där organisationer och företag använder offentlig information för att bygga egna tjänster.

Genom att skapa tydliga och standardiserade förutsättningar för e-tjänster kan samhällets aktörer bjudas in för att i samverkan med förvaltningen utveckla e-tjänster som skapar ytterligare nytta för hela samhället. Den kreativitet som individer, organisationer och företag besitter kan komplettera förvaltningens utbud av bastjänster. Ett mer nischat och personifierat tjänsteutbud som vidareutnyttjar samt förädlar offentlig information och e-tjänster inom ramen för andra verksamheter kan därmed utvecklas.

[...]

Genom att betrakta e-tjänster som gemensamma resurser som kan återanvändas inom ramen för andra aktörers aktiviteter kan förvaltningen bidra med ökad utvecklingskraft åt hela samhället. Det kan gälla återanvändande av offentliga informationstjänster i kommersiella sammanhang som t.ex. kartbaserade tjänster eller en statlig e-legitimation inom ramen för kommersiell verksamhet. Ytterligare exempel är en statlig tillståndstjänst inom ramen för en kommuns portal eller en bidragstjänst inom ramen för en ideell organisations portal.

Att delegationen utgår från en bredare målsättning i sin strategi beror på att dagens utveckling ställer nya krav på förvaltningen. Den ökade Internetkompetensen hos medborgare och företag i kombination med myndigheternas vilja att samverka med tredjepartsaktörer, samt dessa aktörers efterfrågan och kapacitet för att vidareutnyttja offentlig information och offentliga e-tjänster, pekar i riktning mot en utökad samverkan mellan olika typer av aktörer med det gemensamma syftet att utveckla e-tjänster. Den föreslagna strategin bygger på antagandet att en sådan utveckling bör stödjas.

Den tredje generationens e-förvaltning bidrar till att utveckla relationen mellan myndigheterna och det omgivande samhället på ett positivt sett. I en sådan utveckling ses medborgare och företagare inte bara som ”skattebetalare” eller ”kunder” utan som kompetenta medborgare – i samma betydelse som medarbetare eller medverkare. En sådan relation kan utvecklas inom ramen för de nya sociala eller interaktiva medier som växt fram de senaste åren. Genom att medborgare, företagare och organisationer agerar medskapare i eller vidareutnyttjare av myndigheternas information och e-tjänster kan deras och samhällets samlade utvecklingskraft och innovationsförmåga förstärkas. Dessutom minskar risken att medborgaren eller företagaren upplever det offentliga som något verklighetsfrånvänt. Konsekvenserna av den tredje generationens eförvaltning sträcker sig bortom myndigheternas verksamhetsutveckling och kan komma att förändra hur relationen mellan staten och det omgivande samhället utformas i framtiden.

Läs hela rapporten här

Kommentarer (1) | Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt | Bloggpostlänk
Linus, 21 oktober 2009: Den sista paragrafen värmer verkligen mitt Zeitgeist-hjärta.

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

Vänster 0 Borgerligt 9
19 oktober 2009
Kommentar om kommentarer

. Så kallade "kommentarer" är något som kommit de senaste åren på webben. Det började väl ungefär när bloggarna slog igenom, och ersatte de tidigare populära "gästböckerna" som fanns på många webbsidor. Nu för tiden kan man kommentera på det mesta på nätet, allt ifrån nyhetssidor till facebookstatusar och fotoalbum. Att tillåta kommentarer är ofta en del i en ambition att öka interaktiviteten och inflytandet från besökare på webbsidor, och på senare tid delvis besläktat med storartade ambitioner om integrering av "sociala medier".

Ett problem, som jag påtalat förut, är dock att kommentarerna kan hålla låg kvalitet, och ge smak av de grumligare delarna av webben. Detta tror jag beror på kommentarernas låga status, som gör att kommentarskrivaren inte känner ett behov av att hålla hög klass på det som skrivs. Halva poängen med kommentarer är ju dock att de ska kunna vara korta och inte behöva ha samma kvalitet som det de kommenterar, så en avvägningsproblematik uppstår om man vill försöka balansera upp detta.

SvD skriver exempelvis hur de ofta tvingas stänga av kommentarerna till artiklar som rör främlingsfientlighet och sverigedemokraterna. Att strypa debatten är ju en tråkig utväg i ett område som just skulle tjäna på att belysas. Men, som jag också skrev i det förra inlägget, är ju debattens skeva fokus en stor del av problemet.

Men att kommentarer förpassas till en undanskymd och liten plats längst ner på sidorna tror jag också bidrar till att kvaliteten på deras innehåll sänks.

En lösning skulle alltså kunna vara att bereda mer "fysisk" plats för kommentarerna för att öka deras status. Att låta besökarna skriva mina blogginlägg har också varit en web-2.0:ig tanke från min sida, när min produktivitet varit låg. Om man nu alls intresserar sig för att föra fram sina besökares åsikter. Men det gör man väl?

Kommentarer på det?

Kommentarer (2) | Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt | Bloggpostlänk
, 19 oktober 2009: test
test
והצ
והצ
והצה.txt
vitkor, 19 oktober 2009: vsv

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

Vänster 0 Borgerligt 9
9 oktober 2009
Obama har fått fredspriset

och det var väl kanske inte direkt välförtjänt. Han är ju smart och uttrycker sig bra, och jämfört med Bush är han förstås guld. Men i praktiken händer ju inte så mycket positivt. Jag ska inte kommentera det mer, eftersom så många andra gör det bättre idag.

Förhoppningsvis blir han dock peppad att göra mer.

fredens man

Men man kan kolla på listan på fredsprismottagare och se lite andra kanske tveksamma kandidater.

fredens man

En av dom är förstås krigsförbrytaren Kissinger, vars fredspris Allan Edwall skrev en fin sång om, som Stefan Sundström gör en grym version av. Lyssna på den här på youtube, (fast bortse från den hemgjorda videon), eller här på Spotify.

fredens man

Eller varför inte det fantastiska orignalet? Allan Edwall, the one and only: http://open.spotify.com/track/7u02BZTMVhYYLH9YXbdail

fredens man

Nu ska jag spela Operation Flashpoint och skjuta lite kineser.

fredens manUppdatering:
Eftersom åtminstone Hannes missuppfattade detta blogginlägg vill jag klargöra: Detta är alltså ett låttips.

Kommentarer (0) | Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt | Bloggpostlänk
Inga

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

Vänster 0 Borgerligt 9
28 september 2009
Bjud på Bergmans grejer

Klicka på "Join Session" nedan för att fökja auktionen:

Kommentarer (0) | Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt | Bloggpostlänk
Inga

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

Vänster 0 Borgerligt 9
28 september 2009
Fabriker, verkstäder,

byråer och smedjor i all ära, men jag ska jobba på kontor.

Ska man ha en webbfirma måste man ju ha ett tufft suffix i företagsnamnet (Webbfabriken, Webbverkstan etc.), och ordet kontor har länge varit helt ute. Ett kontor är ju egentligen vad det ofta handlar om egentligen, och förknippas med kopiatorer, skrivbord, glasögonbärande män med skjorta och odiskade kaffekoppar.

Som sann trendspanare tror jag detta kommer komma stort nu. Jag förutspår i och med etta inlägg en revival. Kontor är det nya suffixet.

Enda problemet jag kan komma på är att ordet kontor relaterat till datoranvändning leder tankarna till ordbehandlingsprogram och liknande (Office), och att ett firmanamn typ Webbkontoret skulle låta som typ Google Documents.

Oavsett. Kontor är på uppgång.

Kommentarer (2) | Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt | Bloggpostlänk
Adam, 28 september 2009: Webbpagodan skulle jag kunna tänka mig att jobba på, så länge de inte pysslar med webb vill säga
Linus, 29 september 2009: Skönt att höra att du har din karriär planerad!

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

rocky