Blogg

Uppdateras ibland när andan faller på.

Feed

En RSS-feed finns här.

Vänster 0 Borgerligt 5
19 mars 2009
Min ordlista

till exjobbet fylls ständigt på.

BPEL
BPEL4People
BPM
BPMN
BPMS
Choreography
DTD
EAI
ESB
iipax
jBPM
OIOWSDL
OIOREST
Orchestration
RDF
REST
RPC
Sambruk
SHS
SOA
SOAML
SOAP
Standardmeddelanden el. Nyttomeddelanden
Web Service
WS-*
WS-HumanTask
WS-I
WSDL
WSRP
Xforms
XML Namespaces
XPath
XSD
XSI
XSLT

Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt
0 kommentarer

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

rocky