Blogg

Uppdateras ibland när andan faller på.

Feed

En RSS-feed finns här.

Vänster 2 Borgerligt 6
14 april 2011
Studentkårerna

har problem med legitimiteten, till följd av kårobligatorets avskaffande och låg anslutningsgrad.

lintek

Här om dagen röstade C-sektionen vid Linköpings universitet vid andra läsningen ner styrelsen proposition om delat medlemskap i sektionen och kåren.

Andra sektioner har varierande syn på en sådan lösning på medlemsanslutningen, där vissa, liksom C-sektionen vid första läsningen, röstat för.

Jag var på sektionsmötet och argumenterade mot ett dubbelt medlemskap. Det handlar alltså om att kräva att sektionens medlemmar också är medlemmar i kåren. En sådan lösning skulle knappast öka kårens legitimitet, då det bara skulle minska sektionens motsvarande mycket.

I dagarna är det val till kårfullmäktige i LinTek. Kårerna och sektionerna hetsar nu sina medlemmar att rösta, där det framställs som en tävling mellan sektionerna om vem som har högst röstdeltagande.

Att rösta för röstandets skull tjänar dock ingenting till. Det låga deltagandet är ett tydligt tecken på ett svagt intresse för frågorna som kåren driver. Folk är dåligt insatta i vilka diskussioner som förs av fullmäktige, vilket borde leda till en allvarlig diskussion om öppenheten och det demokratiska deltagandet.

Att kårerna går ut och "informerar", vilket upprepas som lösning på problemet med det låga intresset, möts oftast bara av gäspningar.

Här behövs en analys av vad man egentligen vill och menar med att hävda demokratisk representation.

Kårerna har i alla tider uttryckt problem med att "informera", och det satsas mer och mer på glättig PR för att förklara vad kåren gör och jobbar med, att vi alla tjänar på att vara med i kåren, och att de driver frågor som berör oss osv.

Må så vara att kåren fyller en viktig funktion, men liksom i riksdagsvalet reduceras det politiska deltagandet ofta till ett jippo i valtider. Någon bredare debatt "ute bland folk" blir det knappast. Det är det demokratiska problemet.

Ett lågt valdeltagande och en låg anslutningsgrad i kåren är bara symptom.

Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt
3 kommentarer
Jonatan Årevall, 14 april 2011: Inte känner man för att vara medlem i kåren om man upplever att det går till reklamjippon.

Om man nu anser sig fylla en viktig funktion borde man vara bekväm med att folk faktiskt också då tycker det är viktigt. Kul att Lintek sa sig tycka det var bra att obligatoriet avskaffades när de hela tiden agerade som slagna av panik.

vitkor, 14 april 2011: Ja, till exempel så tvingar de nu tydligen fadderisterna att vara med i kåren, trots som sagt att de var för obligatoriets avskaffande.
Steve, 14 april 2011: Rösta tycker jag man ska göra. Jag röstade blankt :-)

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

rocky