Blogg

Uppdateras ibland när andan faller på.

Feed

En RSS-feed finns här.

Vänster 1 Borgerligt 6
15 september 2011
Jobben framför miljön

Arbetslössheten är ett problem idag, och det finns därför ständiga ambitioner om att försöka "skapa jobb". Här hoppas lokalpolitikerna ofta på näringslivet som ska lockas att etablera verksamheter i just deras kommun.

I Luleå planerar Facebook att bygga ett jättelikt datacenter som förväntas "skapa jobb". Nu har nån "förrädare" överklagat bygglovet av lokalerna eftersom de kan hota naturskyddad mark, och datacentret kanske därför kommer placeras i Östersund.

I Norrköping, som jag kommer ifrån, sätter politikerna sitt hopp till att utveckla staden som "logistikcentrum". Genom att transport- och lagerindustrin etablerar sig tänker man sig att många nya jobb ska "skapas".

Ingelsta

Man är villig att offra ganska mycket för att skapa ett fåtal (potentiella) nya jobb. Norr om Norrköping, i Ingelsta-omnrådet, har många köpcentra och butiker smällt upp sina fula köplador och enorma parkeringssplatser. Hit ska folk åka och shoppa i sina bilar, medan butikerna i småorterna och stadsdelarna långsamt förtvinar.

Kvillingeslätten

Likaså får naturen gärna stå tillbaka när näringslivet ska smörjas. Kommunen upplåter gladeligen Sveriges bördigaste jordbruksmark, tillsammans med den vackra naturen vid Bråvikens strand och Kolmårdens förkastningsbranter till med skattemedel bekostade vägar och lastbilsuppställningsplatser, samt de enorma lagerlokaler som logistikindustrin behöver. Läs mer

Kvillingelager

Stadiumladan
Det finns dock gamla planer och reglementen som ska skydda sådan natur, men de går ju alltid att ändra på.

I Konsekvensbeskrivningens stycke "Konsekvenser för stadens attraktivitet", i planbeskrivningen för att bygga en uppställningsplats för lastbilar (och en brandstation) på vackra Kvillingeslätten i min hembygd finns endast den djupt analytiska meningen "bidrar till att öka Norrköpings kommuns attraktivitet som logistikcentrum".

Det känns som en krumbukt liknande de som uppstod när man tvingades till aktiviteter av typen "Säg något positivt om din [dumma] klasskamrat", i grundskolan.

Likaså konstateras att strandskyddet som skulle förhindra ett sådant bygge gladeligen kan upphävas, samt att dagvattnet påverkas, men det avfärdas ändå med "detaljplanen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats".

Strandskyddet upphävs

Om reglerna hindrar det man vill göra får man ändra reglerna.

PS. Visst är det kanske bra med fler jobb, men till vilket pris? Det görs knappast nån djupare analys av hur många jobb som faktiskt "skapas". Och alla byggen bekostas av skattepengar, och vem betalar för det vi förlorar i miljön?

Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt
0 kommentarer

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

rocky