Blogg

Uppdateras ibland när andan faller på.

Feed

En RSS-feed finns här.

Vänster 0 Borgerligt 4
17 januari 2012
Ansvarsfördelning

När hissen är trasig på Linköpings centralstation får man kontakta hissföretagets felanmälan.

När de inte svarar kan man kontakta SJ. Då beklagar SJ felet och hänvisar till Jernhusen som ansvarar för stationshuset.

Jernhusen tycker sen att man ska kontakta Trafikverket som ansvarar för perrongerna.

Trafikverket ansvarar visserligen för hissen, men de tycker man ska kontakta företaget Coor Service management som har avtal på att serva hissen.

De har vanligen hand om felanmälan, om det inte är kväll eller helg, då det sköts av Svensk Bevakningstjänst.

...

Om man tycker att trottoaren som tjänstgör som perrong vid Linköpings fjärrbussterminal är för smal kan man kontakta Linköpings kommun.

Efter några veckor hamnar det ärendet kanske på bordet hos någon som har lite ansvar för planeringen av området och man blir kontaktad.

Personen meddelar då att det inte finns några planer att åtgärda problemen vid fjärrbussterminalen eftersom man om några år planerar att bygga en lösning på andra sidan spåren, i väntan på den stora ombyggnaden och flytten av Linköpings resecentrum om ytterligare 15-30 år.

Dessutom är marken Jernhusens, och då kan man inte bara gå in och bredda en trottoar.

Då kan man kontakta Jernhusen och fråga om dom kan åtgärda problemet.

Då svarar Jernhusen att de bara ansvarar för stationshuset, och att det troligen är Östgötatrafiken eller Trafikverket som ansvarar för trottoaren.

När det påpekas att de enligt kommunen äger marken medger de detta, men påpekar att fastigheten omfattas av ett servitut vilket är fackspråk för att nån annan ansvarar och att ärendet är att beteckna som fallet mellan de berömda stolarna

Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt
1 kommentarer
A, 17 januari 2012: åh precis som hos apple.

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

rocky