Blogg

Uppdateras ibland när andan faller på.

Feed

En RSS-feed finns här.

Vänster 0 Borgerligt 0
21 augusti 2014
Jag pluggade på Linköpings Universitet

Det har mycket samarbete med SAAB och Ericsson i Linköping. Två företag som är synnerligen involverade i svensk vapenexport. Ett antal skandaler med både korruption och vapensamarbete med diktaturer har avslöjats de senaste åren.

LiU skrev så sent som i våras på ett samverkansavtal med SAAB. http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.549567?l=sv

Hur får man som student på LiU information om dessa kopplingar och hur vet man att man inte bidrar till att kränka mänskliga rättigheter?

Jag var på en debatt om detta 2009 när jag pluggade på LiU (http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/gamla-avdelningar-som-inte-langre-anvands/plats/vapen?l=sv). Då sa dåvarande professorn, nuvarande dekanen på tekniska högskolan, Ulf Nilsson att "mer kritik och diskussion inom utbildningarna behövs om studenterna sedan ska kunna förväntas ta ställning individuellt" i dessa frågor.

Har det hänt något med detta sedan dess? Hur påverkar detta LiU:s samarbete med SAAB och Ericsson? Hade jag fortfarande studerat vid LiU hade jag gärna velat få svar på dessa frågor.

Klassificera: Vänster Vänster Borgerligt Borgerligt
2 kommentarer
vitkor, 25 augusti 2014: LiU svarar:

LiU kan inte ta ansvar för andra företag och organisationers handlande. Vi samarbetar med externa parter i specifika projekt och samarbeten där vi har gemensamma utmaningar och mål. Med Saab har vi många gemensamma forskningsfrågor, såväl inom teknik som humaniora, där vi alltid ser till att följa LiU:s etiska riktlinjer som kan hittas här:
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBesl

Detsamma gäller även den utbildning som bedrivs vid LiU. LiU behöver extern samverkan för att få input om vad omvärlden efterfrågar och tillsammans skapa ny kunskap och nya insikter. LiU har väldigt många samarbeten och gör sig aldrig beroende av en enskild part.

vitkor, 25 augusti 2014: I utgångspunkterna för de etiska reglerna framgår att forskningen och utbildningen "skall stå i samklang med demokrati och mänskliga rättigheter samt främja en hållbar utveckling på global och lokal nivå". Det låter ju bra på pappret.

Samtidigt framgår det av LiU:s senaste samarbetsavtal att Saab är "engagerade som representanter i utbildningsnämnder och programråd på Linköpings universitet, ett stort antal studenter gör sina examensarbeten på Saab, företaget erbjuder praktikplatser och har också flera industridoktorander verksamma på LiU."

Mina frågor gäller ju fortfarande hur detta kan gå ihop med att Saab har starka intressen i vapenexport, bland annat till diktaturer, samt har varit inblandade i en del mutskandaler kring detta. Jag undrar hur LiU:s med ett så tätt samarbete kan förhålla sig oberoende till Saabs intressen, och som sagt, hur man som student eller forskare kan undvika att bli en del av vapenexportindustrin, samt kränkningarna av mänskliga rättigheter som detta kan innebära?

Kommentera

Namn: Spam? ja/nej

rocky